DZIADY NA ZAMKU

W październiku przeniesiemy się w tajemniczy wiek XIX, gdzie świat realny przenika się i zespala z nadzmysłowym, żywi nawiązują kontakt z umarłymi, a to wszystko przy wykorzystaniu niezwykłych obrzędów i rytuałów.

Zapraszamy do nietypowego zwiedzania Zamku Tarnowice Stare, które odbędzie się 24 oraz 30 października 2014 r. Wówczas w ustylizowanych komnatach dzieci zostaną zapoznane ze staropolskimi wierzeniami, obyczajami oraz obrzędowością związanymi z „Dziadami”. Pragniemy odejść od formy suchego wykładu, na rzecz inscenizacji, spotkania z żywymi ekspozycjami oraz angażowania zwiedzających, w imię zasady:

„jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”

 Dzieci poznają ceremoniał związany z Dziadami, jako obrzędem zadusznym. Dowiedzą się jakie wierzenia i zabobony były związane z tym okresem roku, w jaki sposób starano się pozyskać przychylność zmarłych, jaką funkcję pełniki żebracy, posiłki dla zmarłych oraz maski…

Przekazywane treści będą obrazowane odpowiedniki eksponatami, odpowiednio przygotowanymi wnętrzami sal, w których ustylizowani przewodnicy będą zapoznawać dzieci i młodzież z treściami związanymi z dawną obyczajowością.

Przygotowane wydarzenie jest unikatowe na skalę regionu, gdyż jest formą poszerzenia i ugruntowania wiedzy, zaś poruszane kwestie związane są z polską kulturą, obyczajowością, dziedzictwem kulturowym. W czasie nietypowej formy zwiedzania zamku pragniemy odwołać się do korzeni oraz ukazać młodemu pokoleniu, że polska tradycja jest podszyta wartościami, głęboką duchowością i o wiele bardziej bogatsza, niż to co napływa zza oceanu… a to wszystko w przystępnej dla Młodego Człowieka formie.

Zatem zachęcamy do dokonywania rezerwacji, pragniemy zaprosić do uczestnictwa w niezwykłym zwiedzaniu zamku, pewnego rodzaju „lekcji żywej historii”, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Koszt zwiedzania: 10 zł/os.

Informacje / rezerwacje :

Tel. (32) 384 74 61 lub 661 156 178
biuro@fundacjakomplekszamkowy.pl