Zastosowanie OZE jako źródła pozyskiwania energii przyjaznej środowisku naturalnemu w Tarnowskich Górach

FUNDACJA KOMPLEKS ZAMKOWY TARNOWICE STARE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Zastosowanie OZE jako źródła pozyskiwania energii przyjaznej środowisku naturalnemu w Tarnowskich Górach”

Celem projektu jest budowa instalacji systemów wykorzystujących OZE
w pozyskiwaniu energii elektrycznej oraz cieplnej. Inwestycja przyczynia się do realizacji polityki proekologicznej na terenie województwa śląskiego, w tym ZIT’u Centralnego oraz pozwoli na obniżenie kosztów działalności Fundacji.

Wartość projektu: 3 966 750,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 173 003,35 zł