Wystawa filatelistyczna – Jan Paweł II – Papież Pielgrzym – 04.2015