Gwarki – Podróż w czasie na Zamku Tarnowice Stare – 12.09.2015