Gwarki na Zamku 7-9 września 2012

Gwarki na Zamku 2012

stanowisko garncarskie

Gwarki na Zamku 2012

stanowisko kowalskie

Gwarki na Zamku 2012

pokaz walki rycerskiej

Gwarki na Zamku 2012

nauka pisania gęsim piórem

Gwarki na Zamku 2012

zabawy plebejskie

Gwarki na Zamku 2012

inscenizowany napad

Gwarki na Zamku 2012

inscenizowany napad

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

nocne zwiedzanie Zamku - igraszki z katem

Gwarki na Zamku 2012

pochód gwarkowski

Gwarki na Zamku 2012

pochód gwarkowski

Gwarki na Zamku 2012

pochód gwarkowski

Gwarki na Zamku 2012

reprezentacja Zamku na pochodzie gwarkowskim

Gwarki na Zamku 2012

reprezentacja Zamku na pochodzie gwarkowskim

Gwarki na Zamku 2012

stanowisko rycerskie

Gwarki na Zamku 2012

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie

Gwarki na Zamku 2012

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie